abjection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abjection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abjection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abjection.

Từ điển Anh Việt

 • abjection

  /æb'dʤekʃn/

  * danh từ

  sự hèn hạ, sự thấp hèn, sự đê tiện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abjection

  Similar:

  abasement: a low or downcast state

  each confession brought her into an attitude of abasement"- H.L.Menchken

  Synonyms: degradation