abcoulomb per cubic centimeter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abcoulomb per cubic centimeter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abcoulomb per cubic centimeter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abcoulomb per cubic centimeter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • abcoulomb per cubic centimeter

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  abculong trên centimét khối

  đo lường & điều khiển:

  aC/cm3