aare river nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aare river nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aare river giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aare river.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aare river

    Similar:

    aare: a river in north central Switzerland that runs northeast into the Rhine

    Synonyms: Aar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).