vịt cổ xanh trong Tiếng Anh là gì?

vịt cổ xanh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ vịt cổ xanh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • vịt cổ xanh

    * dtừ

    mallard, anas platyrhynchos