ty an ninh trong Tiếng Anh là gì?

ty an ninh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ty an ninh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ty an ninh

    security service