tuỷ sống trong Tiếng Anh là gì?

tuỷ sống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuỷ sống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tuỷ sống

  spinal cord

  * dtừ

  pith, medulla

  * ttừ

  medullary, pithy