tuất kim trong Tiếng Anh là gì?

tuất kim trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuất kim sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuất kim

    widow's pension