trỗi dậy trong Tiếng Anh là gì?

trỗi dậy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trỗi dậy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trỗi dậy

  * đtừ

  to rise up; to flare up

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trỗi dậy

  * verb

  to rise up; to flare up

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trỗi dậy

  to rise up, flare up