trệch hướng trong Tiếng Anh là gì?

trệch hướng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trệch hướng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trệch hướng

  * dtừ

  deviation

  * ngđtừ

  divert

  * nđtừ

  deviate