trêu tức trong Tiếng Anh là gì?

trêu tức trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trêu tức sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trêu tức

  xem chọc tức

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trêu tức

  * verb

  to irritate

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trêu tức

  to irritate