trâm anh trong Tiếng Anh là gì?

trâm anh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trâm anh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trâm anh

    nobility; haipin and ribbon