thung đường trong Tiếng Anh là gì?

thung đường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thung đường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thung đường

    * dtừ

    father of the family