thênh thang trong Tiếng Anh là gì?

thênh thang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thênh thang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • thênh thang

  * ttừ

  very spacious, immense; vast, spacious, roomy

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • thênh thang

  * adj

  very spacious, immense

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • thênh thang

  vast, roomy, spacious