tường cánh trong Tiếng Anh là gì?

tường cánh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tường cánh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tường cánh

    wing wall