tôm bao rán trong Tiếng Anh là gì?

tôm bao rán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôm bao rán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tôm bao rán

    * dtừ

    fried shrimp in batter