tép hành trong Tiếng Anh là gì?

tép hành trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tép hành sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tép hành

    onion pieces