nuốm trong Tiếng Anh là gì?

nuốm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nuốm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nuốm

    như núm

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nuốm

    như núm