nom trong Tiếng Anh là gì?

nom trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nom sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nom

  take a good look at, peer at

  nom xem gạo có sạn không take a good look at the rice to see whether there is any grit in it

  look after, mind

  nom giùm tôi chiếc xe đạp, tôi vào cửa hàng một tí nhé! mind my bike while i go into the shop

  look; see; look after, take care of

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nom

  Take a good look at, peer at

  Nom xem gạo có sạn không: Take a good look at the rice to see whether there is any grit in it

  Look after, mind

  Nom giùm tôi chiếc xe đạp, tôi vào cửa hàng một tí nhé!: Mind my bike while I go into the shop

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nom

  to take a good look at, peer at, look, see