nhang trong Tiếng Anh là gì?

nhang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhang

  incense

  đốt nhang to burn incense

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhang

  * noun

  incense

  đốt nhang: to burn incense

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhang

  incense