nhẳn trong Tiếng Anh là gì?

nhẳn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhẳn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhẳn

  intermittent (nói về cơn đau)

  nhẳn đau bụng to have an intermittent pain in one's stomach

  smooth, even, flat, polished

  bào thật nhẵn to plane (something) smooth

  clean

  tiêu nhẵn hết cả tiền to clean spend one's money

  very familiar

  đi nhẵn đường to use some road very familiarly

  all gone, all finished, all out

  nhẵn túi be out of pocket

  wellknown (nhẵn mặt)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhẳn

  Intermittent (nói về cơn đau)

  Nhẳn đau bụng: To have an intermittent pain in one's stomach

  nhăn nhẳn (láy, ý giảm)

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhẳn

  intermittent