nhằm khích động trong Tiếng Anh là gì?

nhằm khích động trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhằm khích động sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhằm khích động

    * ttừ

    inflammatory