nhầm số trong Tiếng Anh là gì?

nhầm số trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhầm số sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhầm số

    wrong number