nhú mầm trong Tiếng Anh là gì?

nhú mầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhú mầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhú mầm

    germinate