nhái trong Tiếng Anh là gì?

nhái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhái

  * dtừ

  frog, tree-frog, toad

  * đtừ

  to imitate; to mimic

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhái

  * noun

  frog

  * verb

  to imitate; to mimic

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhái

  (1) frog; (2) to parody, imitate, mimic