nguôi trong Tiếng Anh là gì?

nguôi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nguôi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nguôi

  subside, become appeased, becomeless sharp (severe), cool down, calm down

  nguôi giận one's angers has subsided

  nguôi nguôi (láy, ý giảm) to subside a litter, to become a little less sharp (severe)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nguôi

  Subside, become appeased, becomeless sharp (severe), cool down, calm down

  Nguôi giận: One's angers has subsided

  Nguôi nguôi (láy, ý giảm): To subside a litter, to become a little less sharp (severe)

  Cơn giận đã nguôi nguôi: His anger hassubside a little

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nguôi

  subside, become appeased, become less sharp (severe), cool down, calm