nghiền trong Tiếng Anh là gì?

nghiền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghiền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nghiền

  * đtừ

  to crush; to pound; to grind

  nghiền vật gì thành bột to grind something to dust

  (colloq) cram; grind

  nghiền để thi swot, cram for an examination

  take (to), give oneself up (to)

  dân nghiền opium-somker

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nghiền

  * verb

  to crush; to pound; to grind

  nghiền vật gì thành bột: to grind something to dust

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nghiền

  to crush, pound, grind