nghẻo trong Tiếng Anh là gì?

nghẻo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghẻo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghẻo

    (thông tục) pop off, kick the bucket; die; be dead

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nghẻo

    (thông tục) Pop off, kick the bucket

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nghẻo

    to kick the bucket