ngớ trong Tiếng Anh là gì?

ngớ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngớ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngớ

  stupefied

  đứng ngớ người ra vì đánh rơi mất ví tiền to stand stupefied when realizing one has lost one's wallet

  be struck dumb; be taken aback

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngớ

  Stupefied

  Đứng ngớ người ra vì đánh rơi mất ví tiền: To stand stupefied when realizing one has lost one's wallet

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngớ

  stupefied