ngăm trong Tiếng Anh là gì?

ngăm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngăm

  threaten, intimidate

  ngăm trả thù to threaten revenge

  tawny

  nước da ngăm đen to have a tawny complexion

  ngăm ngăm (láy, ý giảm)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngăm

  Threaten, intimidate

  Ngăm trả thù: To threaten revenge

  Tawny

  Nước da ngăm đen: To have a tawny complexion

  Ngăm ngăm (láy, ý giảm)

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngăm

  tanned, dark-skinned, tawny; to threaten, intimidate