nọ trong Tiếng Anh là gì?

nọ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nọ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nọ

  that; those

  cái này, cái nọ this thing, that thing

  đây là lọ mực, nọ là quyển sách this is an ink-pot and that is a book

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nọ

  That, the other (day)

  Cái này, cái nọ: This thing, that thing

  Hôm nọ: The other day

  There, over there

  Đây là lọ mực, nọ là quyển sách: Here is an ink-bottle and there [is] a book

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nọ

  that, the other (day); there, over there