nỉ trong Tiếng Anh là gì?

nỉ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nỉ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nỉ

  * dtừ

  wool; felt

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nỉ

  * noun

  wool; felt

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nỉ

  wool, felt