nẻ ra trong Tiếng Anh là gì?

nẻ ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nẻ ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nẻ ra

  * dtừ

  dehiscence

  * nđtừ

  dehisce

  * ttừ

  dehiscent