trong Tiếng Anh là gì?

nó trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nó sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • he; she; it

  nó và tôi he and i

  con người nó đâu phải như vậy that wasn't his real self

  him; her; it

  tôi ghét nó i hate him

  đứa bé này được ba tháng tuổi nó chẳng bao giờ khóc đêm this child is three months old it never cries at night

  his; her; its

  mũ nó đâu? where is his hat?

  mèo dùng hàm răng bén cắn con mồi của nó a cat uses its sharp teeth to bite its prey

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • * noun

  he

  nó và tôi: He and I

  Him

  tôi ghét nó: I hate him

  It

  hãy dắt đứa bé đi và cho nó uống nước: Bring the child and give it a drink

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • he, she, it, they