nèo trong Tiếng Anh là gì?

nèo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nèo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nèo

  drag

  nèo ai làm việc gì to drag someone into doing something

  nèo bạn đi xem hát to drag one's friend to the theatre

  insist (on, upon); solicit

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nèo

  Drag

  Nèo ai làm việc gì: To drag someone into doing something

  Nèo bạn đi xem hát: To drag one's friend to the theatre

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nèo

  drag