nám trong Tiếng Anh là gì?

nám trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nám sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nám

  * ttừ

  burnt

  nám nắng sunburnt

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nám

  * adj

  burnt

  nám nắng: sunburnt

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nám

  to burn, burnt