nàng trong Tiếng Anh là gì?

nàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nàng

  she

  nàng biến chàng thành nô lệ của mình she has made him (into) her slave; she has enslaved him

  her

  mi có yêu nàng không? do you love her?

  chàng sẵn sàng liều mình vì nàng he would go through fire and water for her

  you

  nàng là hoa hậu ư? are you a beauty queen?

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nàng

  * noun

  she; her

  chàng và nàng: he and she

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nàng

  she