mép phố trong Tiếng Anh là gì?

mép phố trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mép phố sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • mép phố

    the edge of the street