loại bồ câu actec trong Tiếng Anh là gì?

loại bồ câu actec trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loại bồ câu actec sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loại bồ câu actec

    * dtừ

    antwerp