lụa săngtung trong Tiếng Anh là gì?

lụa săngtung trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lụa săngtung sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lụa săngtung

    * dtừ

    shantung