lũy bán nguyệt trong Tiếng Anh là gì?

lũy bán nguyệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lũy bán nguyệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lũy bán nguyệt

    * dtừ

    demilune