lùa vào chuồng trong Tiếng Anh là gì?

lùa vào chuồng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lùa vào chuồng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lùa vào chuồng

    * dtừ

    housing