găng đấu quyền anh trong Tiếng Anh là gì?

găng đấu quyền anh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ găng đấu quyền anh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • găng đấu quyền anh

    * dtừ

    mitten