ướp nước đá trong Tiếng Anh là gì?

ướp nước đá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ướp nước đá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ướp nước đá

    * dtừ

    icing

    * ttừ

    iced