ươn trong Tiếng Anh là gì?

ươn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ươn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ươn

  * ttừ

  stale

  * dtừ

  spoil

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ươn

  * adj

  stale

  * verb

  spoil

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ươn

  spoiled, rotten; to spoil, taint (fish)