đam mê trong Tiếng Anh là gì?

đam mê trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đam mê sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đam mê

  * đtừ

  to indulge

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đam mê

  * verb

  to indulge

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đam mê

  to dedicate, devote oneself, indulge