đụn trong Tiếng Anh là gì?

đụn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đụn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đụn

  * dtừ

  heap; hilldune

  đụn cát dune

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đụn

  * noun

  heap; hill dune

  đụn cát: dune

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đụn

  pile, heap