đụ mỡ trong Tiếng Anh là gì?

đụ mỡ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đụ mỡ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đụ mỡ

    excited sexually