đốm trong Tiếng Anh là gì?

đốm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đốm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đốm

  spot; speck; blob

  cô ta có nhiều đốm trắng trong họng she's got small white spots in her throat

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đốm

  * noun

  Spot; blob

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đốm

  spot, blob