đấng trong Tiếng Anh là gì?

đấng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đấng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đấng

  used to in front of names denoting talented or famous people)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đấng

  used to in front of names denoting talented or famous people)

  Một thiên tài: A genius

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đấng

  used to in front of names denoting talented or famous people