đườn đưỡn trong Tiếng Anh là gì?

đườn đưỡn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đườn đưỡn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đườn đưỡn

    xem đưỡn (láy)